Pandemonic Parliament

Voorronde

Ronde 1

Deel 1   [10 min]

Deel 2   [10 min]

Deel 3   [10 min]

Deel 4   [10 min]

Deel 5   [10 min]

Ronde 2

Deel 1  

Deel 2   [10 min]

Deel 3   [10 min]

Ronde 3

Deel 1   [10 min]

Deel 2   [10 min]

Deel 3   [10 min]

Deel 4   [10 min]

Deel 5   [10 min]

            [120 min]

Home

 

Huishoudelijk deel   [19:30-20:00h]

Verkiezingsstrijd    [20:00-20:50h]

-        Kandidaatstelling beleidsvoornemens

-        Vaststelling beleidsonderwerpen

-        Oprichting beleidscommissie’s

-        Inrichting thematisch beleid

-        Commissievoorzitters

Coalitievorming   [20:50-21:10h]

-        Koffie, thee, koekjes

-        Afstemming beleid en prioriteiten

-        commissieoverschrijdend lobbywerk

Beleidsakkoord   [21:10-22:00h]

-        Forumdiscussie commissievoorzitters

-        Bevestiging cv’s als vakministers of:

-        Alternatieve verkiezingsmodus

-        Plenaire vaststelling akkoord

-        Reflectie en afsluiting

Verslaglegging …

back