Februari 2005

Een interculturele impressie van Yvon tijdens de workshop ‘Roots II’

 

Vanuit zijn Duitse achtergrond, begon Thomas vanzelfsprekend met een gedegen geschiedenisonderzoek. Hij hield een zeer creatief uitgevoerde duidelijke presentatie, en ging terug tot in de Middeleeuwen. Een autochtone Nederlandse deelnemer naast mij, maakte zich zorgen om de tijd die hiermee ‘verloren’ ging. ‘Ja, wel interessant, maar het kost te veel tijd! Zo komen we niet aan de opdracht toe!’

Ook Gregor, de Oostenrijkse gastspreker, nam even vanzelfsprekend de tijd voor een historische beschouwing. De stoel naast mij is een centimeter afgesleten door het onrustige gedraai, wat ik als Nederlandse Nederlander wel kon begrijpen J.

 

De deelnemer naast mij kreeg gelijk: er was op laatst te weinig tijd om de opdracht uit te voeren. Op zich vonden Thomas en Gregor dat wel jammer, maar voor hun gevoel hadden ze het belangrijkste in ieder geval kunnen doen! J

Och, een compromis ligt voor de hand: de volgende keer – op 13 april – gaan we de opdracht uitvoeren!

De opdracht wordt:

Jullie zijn Rechters van de Europese Raad. Jullie gaan bepalen op welke punten nieuwkomers moeten integreren, op welke punten ze moeten assimileren en op welke punten zij er recht op hebben om gefaciliteerd te worden.

 

Dat wordt niet makkelijk, maar wel geweldig boeiend! Komt allen!!

 

Klik eens door de Powerpointpresentatie van Thomas die hierbij gevoegd is, echt jammer dat jullie zijn verhaal erbij niet kunnen horen! Zodra het stuk binnen is van de gast van die avond, Gregor – plaatsvervanger van de Oostenrijkse ambassadeur - over hoe de integratie in Oostenrijk wordt aangepakt, mail ik het jullie door!

 

Lees alles s.v.p. als input voor 13 april, de volgende keer dat we bij elkaar komen om de opdracht uit te voeren! Heb je echter echt geen tijd om alles door te lezen, kom dan gerust toch, want dan word je zonodig tijdens de opdracht wel bijgeklopt J.

 

Met vriendelijke groeten van Yvon Verhoeff.

Back

ROOTS III

Home